UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Heleny Modrzejewskiej w 100. rocznicę śmierci

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie złożyć hołd wielkiej aktorce Helenie Modrzejewskiej, która „sławę sztuki polskiej rozniosła za ocean i we własnej chwale szukała chwały Ojczyzny”.

Do historii teatru przeszedł Jej nieustępliwy bój o wprowadzenie na sceny Warszawy w czasach zaboru rosyjskiego dramaturgii Juliusza Słowackiego i Wiliama Szekspira.

Była „gwiazdą dwu kontynentów” i niezwykłą osobowością. Swym majątkiem dzieliła się z rodakami w kraju i wspierała rozliczne organizacje polskie i amerykańskie. Walczyła o niezależność zawodową kobiet. W roku 1893 w Chicago wystąpiła przeciwko tyranii zaborców, oskarżając ich o próbę unicestwienia Polski i wykluczenia jej z historii ludzkości.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w stulecie śmierci Heleny Modrzejewskiej czci pamięć wielkiej artystki i wielkiej patriotki. Zarazem wspiera wszelkie działania przypominające Jej postać i sztukę, które tak charakteryzowała: „Zawsze byłam wierna swoim ideałom. Nie utraciłam wiary w ludzkość”.