UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 sierpnia 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 r. od ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa. Wkrótce potem, 17 września, w wyniku układu Ribbentrop — Mototow, w granice II Rzeczypospolitej wkroczyły wojska ZSRR.

II wojna światowa kosztowała życie prawie sześciu milionów obywateli Polski. Polscy żołnierze mężnie stawili czoła niemieckiemu najeźdźcy we wrześniu 1939 r., a potem na wielu frontach II wojny światowej, w tym także w formacjach podziemia.

Tragedia II wojny światowej otworzyła w dziejach Europy nowy rozdział, w którym dzięki pojednaniu pokój i współpraca stały się fundamentem zjednoczonej, demokratycznej Europy.

Niech ten dzień, w którym oddajemy należną cześć ponad 50 milionom ofiar tej okrutnej wojny, gdy czcimy bohaterów, którzy zapisali tak chlubną kartę w historii polskiego oręża, stanowi także swoiste memento skłaniające nas do silnego postanowienia, iż należy uczynić wszystko co możliwe, aby już nigdy we współczesnym świecie wojny i konflikty zbrojne nie były sposobem rozwiązywania sporów, aby wszystkie państwa i narody mogły żyć i rozwijać się w pokoju.

W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd jej ofiarom i bohaterom. Żołnierzom, którzy walczyli, ginęli, byli mordowani na wschodzie i zachodzie, ludności cywilnej; wszystkim tym, którzy polegli i walczyli w imię wolności Ojczyzny i współobywateli, w tym także prawie czterystu posłom i senatorom II Rzeczypospolitej, którzy stracili życie w latach 1939—1945. Sejm czci pamięć tych, którzy w imię niepodległości Polski nie wahali się poświęcić swojego życia i zdrowia.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie wyrazić wdzięczność tym, którzy przyczynili się w ostatnim półwieczu do zachowania pokoju, którego gwarantem są dziś Unia Europejska i Sojusz Północnoatlantycki.

Dziś, w imię pamięci ofiar. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do szczególnego szacunku dla prawdy historycznej i przeciwstawienia się próbom rozmywania odpowiedzialności za dramat milionów obywateli Europy i świata.