UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uczczenia pamięci Stanisława Brzozowskiego w 100. rocznicę Jego śmierci

W 100. rocznicę śmierci Stanisława Brzozowskiego — filozofa, pisarza, krytyka teatralnego i literackiego — Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć.

Wielki myśliciel, zwolennik filozofii pracy w epoce rozwijającego się kapitalizmu dążył do przemiany tożsamości polskiej i umiejscowienia jej w nowoczesnym europejskim kontekście. Przysługuje mu ważne miejsce w świadomości współczesnych Polaków.