UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie 25. rocznicy tragicznej katastrofy w Czarnobylu

W dniu 26 kwietnia 2011 r. minęło 25 lat od katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu, która spowodowała śmierć i cierpienie wielu ludzi, a także poważne zniszczenia substancji materialnej i przyrody.

Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała od 2006 r. dekadę na rzecz odbudowy i zrównoważonego rozwoju regionów dotkniętych katastrofą w Czarnobylu.

Opowiadamy się za zwiększeniem intensywności działań na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego i rewitalizacji obszarów dotkniętych skutkami katastrofy przez społeczność międzynarodową.