UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Dnia Zwierząt

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 4 października Dniem Zwierząt. Dobro zwierząt leży na sercu większości naszego społeczeństwa. Od ponad 10 lat 4 października jest w wielu krajach, także i w Polsce, obchodzony jako Światowy Dzień Zwierząt. Tego dnia w wielu miejscach w Polsce odbywają się — z roku na rok coraz liczniejsze — festyny i imprezy, co świadczy o powszechnej akceptacji idei Dnia Zwierząt. Ogromne zainteresowanie zwierzętami i sympatia do nich są w naszym kraju związane z kulturowym i chrześcijańskim dziedzictwem Polski. Idee poszanowania „naszych braci mniejszych” głoszone przez św. Franciszka z Asyżu współgrają z wartościami humanitarnymi. Miłośnicy zwierząt w Polsce dzięki ustanowieniu Dnia Zwierząt zyskają wsparcie w swoich chwalebnych działaniach.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dostrzegając cenne działania wszystkich miłośników zwierząt, wyraża uznanie dla ich pracy. Ustanowienie Dnia Zwierząt traktujemy jako zapowiedź prac nad poprawą losu zwierząt w naszym kraju.