UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2006 r. w sprawie 50. rocznicy „Października '56”

W 50. rocznicę „Października 56” Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd ludziom, którzy swoją postawą, zaangażowaniem, a zwłaszcza czynnym oporem wobec stalinizmu zapoczątkowali demokratyczne przemiany i proces odzyskiwania przez Polskę suwerenności w polityce, gospodarce i kulturze.