UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 136c ust. 12 Regulaminu Sejmu, uzupełniając skład osobowy Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków, wybiera do składu Komisji posła Mariana Tomasza Golińskiego.