UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru posła Ludwika DORNA na stanowisko Marszałka Sejmu.