UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 i Nr 64, poz. 432), wybiera w skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu następujące osoby:

— Andrzeja Chojnowskiego,

— Jana Drausa,

— Jacka Niemira,

— Andrzeja Paczkowskiego,

— Bogusława Polaka,

— Sławomira Radonia,

— Mieczysława Stanisława Rybę.