UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 205 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r. poz. 82, 1529 i 1544), powołuje Krzysztofa KWIATKOWSKIEGO na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.