UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie potępienia fałszerstw wyborczych 1947 r. i uczczenia pamięci ofiar komunistycznego terroru

W 60. rocznicę sfałszowania pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych w styczniu 1947 r.. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć te dramatyczne wydarzenia. Stanowią one jedną z najciemniejszych stron najnowszych dziejów Polski. Ostatecznie zawiedzione zostały wtedy polskie nadzieje na demokratyczny ład w naszej Ojczyźnie budzącej się do nowego życia po koszmarze II wojny światowej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd tym wszystkim, którzy do końca walczyli o Polskę wolną i demokratyczną, tym, którzy pomimo brutalnej propagandowej nagonki i narastającego terroru kartką wyborczą protestowali przeciwko narastającemu komunistycznemu zniewoleniu. Szczególnie pragniemy upamiętnić tych, którzy za swoją postawę zapłacili więzieniem, a nawet śmiercią.

Sejm Polski — znów niepodległej i demokratycznej — przypomina wszystkich ówczesnych obrońców polskiej wolności, tradycji narodowej, chrześcijańskiej i ludowej.

W sposób szczególny pragniemy uczcić Stanisława Mikotajczyka i wielotysięczną rzeszę działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. To oni stanowili wówczas główną siłę broniącą polskiej demokracji, główną siłę oporu przeciwko nadciągającemu komunistycznemu totalitaryzmowi. Nasze przestanie kierujemy zarówno ku żyjącym uczestnikom wyborów sprzed 60 lat, jak i ku nowym pokoleniom wzrastającym w wolnej Polsce.