UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Górskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Tomasza Górskiego za czyn określony we wniosku z dnia 14 października 2010 r., przedłożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu.