UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Lidii Staroń

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29), nie wyraża zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Lidii Staroń za czyn określony we wniosku z dnia 13 sierpnia 2010 r. uzupełnionym w dniu 20 września 2010 r., przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Mariusza Kowalewskiego.