UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP

Sejm Rzeczypospolitej wyraża szacunek i uznanie dla Policji Państwowej II RP Jednocześnie Sejm uznaje dekret PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 roku o rozwiązaniu Policji Państwowej II RP za krzywdzący i niesprawiedliwy. Przypominamy, że polscy policjanci wzięci we wrześniu 1939 roku do niewoli sowieckiej, wiosną 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD w Twerze i potajemnie pogrzebani w bezimiennych masowych grobach, między innymi w Miednoje. Wielu policjantów współpracowało z ruchem oporu i oddało życie za Polskę. Los kilku tysięcy funkcjonariuszy jest nadal nieznany.

Chlubna działalność Policji Państwowej II RP i służba w interesie publicznym były źródłem powszechnego szacunku i przyczyniły się do umocnienia naszego państwa. Sejm RP stoi na stanowisku, że w imię prawdy historycznej konieczne jest przypomnienie tego fragmentu dziejów Polski i podkreślenie zasług Policji Państwowej II RP położonych w dziele budowy i obrony Rzeczypospolitej.