UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec—grudzień 2007 r. (podczas Prezydencji portugalskiej)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje informację Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec—grudzień 2007 r. (podczas Prezydencji portugalskiej) przygotowaną w realizacji art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.