UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w 95. rocznicę Jego urodzin

Jan Karski, właściwie Jan Kozielewski, to jeden z bohaterów XX w. Podczas kampanii wrześniowej bronił Polski przed najazdem niemieckim i sowieckim. Po ucieczce z niewoli został kurierem ruchu oporu do Rządu na Uchodźstwie.

Brał udział w tworzeniu Polskiego Państwa Podziemnego. Jako jego emisariusz pierwszy poinformował świat o Holokauście, przekazując dokumenty i informacje dotyczące zbrodni hitlerowskich popełnianych na narodzie żydowskim. Z polecenia polskiego podziemia i w imieniu Żydów apelował o ratunek.

Po 1945 r. działał na emigracji na rzecz upamiętnienia ofiar wojny, prawdy w życiu publicznym, odbudowania niepodległej i demokratycznej Polski.

Instytut Yad Vashem uhonorował Go tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Po odzyskaniu suwerenności w 1989 r. Jan Karski zapisał się w zbiorowej świadomości Polaków jako patriota, intelektualista oraz przeciwnik nietolerancji. Po reaktywacji najwyższego polskiego odznaczenia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa odznaczył Go Orderem Orła Białego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Jan Karski dobrze zasłużył się Ojczyźnie.