UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 listopada 2007 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 154 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej udziela wotum zaufania Radzie Ministrów.