UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Łyżwińskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisu art. 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 7 i 7c ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Stanisława Łyżwińskiego za czyny określone we wniosku Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 10 lipca 2007 r. przedłożonym za pośrednictwem Prokuratora Generalnego w dniu 12 lipca 2007 r.