UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69) powołuje Marka MICHALAKA na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.