UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. i odzyskania przez Polskę wolności

Na początku czerwca 1989 r. Polacy po raz pierwszy od wybuchu II wojny światowej mogli znów samodzielnie i swobodnie zadecydować o swoim losie. Wybory z 4 czerwca, choć nie w pełni demokratyczne, dały świadectwo szerokiego poparcia Polaków dla obozu „Solidarności”. W wyniku tych pamiętnych wyborów Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w którym społeczeństwo obywatelskie swobodnie i świadomie zadecydowało o swojej przyszłości. We wrześniu powołano pierwszy powojenny niekomunistyczny rząd, na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki.

W 20. rocznicę tamtych wydarzeń Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie oddać hołd całej opozycji demokratycznej, w tym szczególnie ludziom „Solidarności”, którzy swoim uporem i ofiarnością doprowadzili do tego wielkiego zwycięstwa demokracji i wolności. Walcząc o demokratyczną Polskę, narażali oni swoje rodziny na szykany i niedostatek, płacili cenę utraty pracy, wolności, a niekiedy nawet życia.

Należy przypomnieć, że drogę do wolnych wyborów otworzyło odważne porozumienie pomiędzy ówczesnymi władzami a opozycją, w obecności przedstawicieli Kościoła, zawarte przy Okrągłym Stole. Dzięki rozwadze, chęci dialogu i gotowości do kompromisu, polskie przemiany ustrojowe przebiegły w pokojowej atmosferze, bez ofiar i bez przemocy. Istotną rolę w tych przemianach odegrał tak zwany Sejm kontraktowy, którego śmiałe decyzje położyły podwaliny pod trudny proces transformacji.

Wyrażając wdzięczność bohaterom przemian 1989 r.. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie podkreślić, że Polacy mają prawo do dumy i radości, czerpanych ze swego wielkiego zwycięstwa. To dzięki mądrości wielu pokoleń rok 1989 zakończył się sukcesem. Polskie zwycięstwo rozpoczęło w Europie jesień ludów, położyło kres zimnej wojnie i zniosło porządek jałtański. Pokojowa rewolucja, przełamując podziały Europy, położyła podwaliny pod gmach wspólnej, zjednoczonej Europy.