UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016”

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje dokument „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009—2012 z perspektywą do roku 2016” stanowiący załącznik do uchwały.