UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Eugeniusza F. Kwiatkowskiego

W sto dwudziestą rocznicę urodzin Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego, ministra przemysłu i handlu, wicepremiera, ministra skarbu w rządach II Rzeczypospolitej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd temu wybitnemu twórcy i realizatorowi koncepcji rozwoju polskiej gospodarki, którego roztropne działania w sferze polityki przemysłowej, handlowej i walutowej przyniosły jeden z najszybszych w ówczesnej Europie wzrost gospodarczy i poprawę warunków życia polskiego społeczeństwa.

W latach 1926—1930 Eugeniusz Kwiatkowski, jako minister przemysłu i handlu, opracował Trzyletni Program Stabilizacyjny (1927—30), a także nadzorował budowę portu i miasta Gdyni, będącej najważniejszym portem II Rzeczypospolitej.

Od października 1935 r. do września 1939 r. Eugeniusz Kwiatkowski był wicepremierem do spraw gospodarki i ministrem skarbu. W tym czasie czuwał nad realizacją wielkiego zadania gospodarczego i obronnego nakreślonego w uchwale sejmowej, jakim był Centralny Okręg Przemysłowy. COP realizowany na obszarze 60tys.km2 zamieszkanym przez ponad 5,5 min ludności, której przeważającą większość stanowili mieszkańcy ubogich wsi, jest modelowym przykładem racjonalnej polityki rozwoju, obejmującej rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, budowę i modernizację zakładów oraz budowę osiedli miejskich dla pracowników z całą infrastrukturą, co można uznać za antycypację polityki regionalnej w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia.

Po II wojnie światowej Eugeniusz Kwiatkowski był delegatem rządu ds. odbudowy gospodarki Wybrzeża. Wówczas — w pewnym stopniu i przez krótki czas — były kontynuowane Jego przedwojenne zamierzenia. Z powodów politycznych został w PRL odsunięty od pełnienia funkcji gospodarczych. Umarł w zapomnieniu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Eugeniusz Kwiatkowski dobrze zasłużył się Polsce.