UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2009 r. w związku z 60-leciem Rady Europy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej obchodzi 60. rocznicę utworzenia w dniu 5 maja 1949 r. Rady Europy, najstarszej instytucji europejskiej.

Rada Europy to organizacja budująca standardy oparte na demokracji, poszanowaniu praw człowieka oraz rządach prawa. Standardy te, wprowadzone do prawa i praktyki państw, tworzą fundament ich przynależności do świata demokracji.

Rok 1989 przyniósł, po 40 latach od powstania tej organizacji, wielki przełom w historii Rady Europy i całego naszego kontynentu, który rozpoczął się w Polsce i dokonał następnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Rada stała się pierwszą instytucją europejską, która otworzyła się na nowych członków, na państwa naszego regionu. Polska została przyjęta w poczet państw członkowskich w listopadzie 1991 r.

Trzeci Szczyt Rady Europy w 2005 r. odbył się z polskiej inicjatywy w Warszawie. Przyjęto wtedy nowy, strategiczny program organizacji w zakresie praw człowieka, rozwoju demokracji, rządów prawa, bezpieczeństwa obywateli, spójności społecznej, wspierania dialogu międzykulturowego, współpracy z Unią Europejską, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych.

W 60. rocznicę powstania Rady, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla jej dotychczasowej działalności oraz ponawia poparcie dla celów, które legły u podstaw powołania tej organizacji.