UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uczczenia 10. rocznicy przystąpienia Polski do NATO i 60. rocznicy istnienia Paktu Północnoatlantyckiego

12 marca 1999 r. Polska stała się członkiem istniejącej od pół wieku Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Sygnowanie aktu przystąpienia do NATO było zwieńczeniem wielu lat dyplomatycznych wysiłków i zmagań Polaków o wolność, niepodległość i bezpieczeństwo.

Polska wstąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego wraz z Republiką Czeską i Republiką Węgierską. Akt ten nie tylko zmienił oblicze tej części Europy, lecz stanowił również ostateczne przekreślenie porządku jałtańskiego.

Wstąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego oznaczało dla Polski przyjęcie do wspólnoty opartej na demokratycznych wartościach, gwarantującej bezpieczeństwo. Krok ten oznaczał realizację marzeń Polaków, którzy od wielu pokoleń w imię tych wartości walczyli „za wolność naszą i waszą”. Za tymi wartościami opowiedziały się miliony Polaków działających w „Solidarności” i w innych organizacjach opozycji demokratycznej. Dziś gwarancje bezpieczeństwa i pokoju oferowane przez NATO stanowią fundament ładu światowego. Po dziesięciu latach Polska docenia ogromną wagę i znaczenie NATO, jest także gotowa podejmować wysiłki w celu jego dalszego umacniania i rozszerzania.

Sejm RP pragnie uczcić 60. rocznicę istnienia Paktu Północnoatlantyckiego i 10. rocznicę wstąpienia Polski do NATO, a jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzenie do przyjęcia aktu przystąpienia.