UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Macieja Rataja w 125. rocznicę urodzin

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z szacunkiem i czcią wspomina postać Macieja Rataja w 125. rocznicę jego urodzin.

Maciej Rataj, syn małopolskiej wsi, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego, był współtwórcą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej przez Sejm Ustawodawczy w 1921 r.

Jako wybitny Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922—1928 odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu państwowości II Rzeczypospolitej. Ofiarował odrodzonemu państwu polskiemu swój talent, mądrość i kulturę polityczną; był politykiem dialogu i porozumienia.

Podczas II wojny światowej, od początku okupacji niemieckiej, uczestniczył w działalności konspiracyjnej. Za swoje poświęcenie dla Ojczyzny zapłacił najwyższą cenę. Został rozstrzelany w Palmirach 21 czerwca 1940 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czcząc pamięć Macieja Rataja wyraża przekonanie, że postać tego wybitnego Polaka jest wzorem dla kolejnych pokoleń.