UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2008 r. w sprawie kryzysu gruzińskiego

W sierpniu 2008 roku, w toku konfliktu wokół Osetii Południowej, siły zbrojne Federacji Rosyjskiej wkroczyły na terytorium Gruzji, naruszając suwerenność i integralność terytorialną tego państwa, łamiąc tym samym podstawowe normy prawa międzynarodowego.

Przekonany o konieczności utrzymania integralności terytorialnej Gruzji, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia rosyjskie działania i deklaruje solidarność z narodem gruzińskim, wyrażając głębokie współczucie wszystkim ofiarom tego konfliktu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wspiera polskie władze w ich zaangażowaniu w niesienie pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu i w odbudowę zniszczonej infrastruktury państwa gruzińskiego.

Rodzina wolnych i demokratycznych państw Zachodu powinna okazać solidarność Gruzji i zaangażować się w niesienie pomocy narodowi gruzińskiemu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, że zadaniem Unii Europejskiej jest pomoc w rozwiązaniu konfliktu i że realizacja „6-punktowego planu pokojowego” może pozwolić na wyjście z kryzysu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z nadzieją przyjmuje stanowisko Unii Europejskiej wyrażone w Konkluzjach Rady Europejskiej z dnia 1 września 2008 r. na temat Gruzji.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, że właściwą odpowiedzią NATO na zaistniałą sytuację winna być intensyfikacja działań na rzecz członkostwa Gruzji i Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Reakcję Unii Europejskiej na kryzys gruziński winna stanowić konsekwentnie prowadzona polityka rozszerzenia Unii na Wschód oraz polityka pogłębienia procesu integracji europejskiej, zwłaszcza w zakresie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, w tym szczególnie bezpieczeństwa energetycznego. Obecny kryzys po raz kolejny dowiódł, że solidarność energetyczna winna stanowić jeden z priorytetów Unii Europejskiej.

Dramatyczne wydarzenia na Kaukazie wymagają zdecydowanej i jednomyślnej reakcji całego wolnego i demokratycznego świata. Kontynuacja dialogu Zachodu z Rosją wymaga jednoznacznego poszanowania przez ten kraj podstawowych zasad prawa międzynarodowego.