UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 marca 2007 r. w 65. rocznicę śmierci profesora Romana Rybarskiego

Sześćdziesiąt pięć lat temu — 6 marca 1942 roku, w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau został rozstrzelany profesor Roman Rybarski — wybitny polski ekonomista, polityk Narodowej Demokracji.

Wychowany w duchu gorącego patriotyzmu, profesor Roman Rybarski od wczesnej młodości był związany z ruchem narodowym — działacz Związku Młodzieży Polskiej „Zet” oraz Ligi Narodowej. W latach 1918—1919 członek Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu. Należał do wielu prestiżowych stowarzyszeń naukowych, w tym między innymi: Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Działał we władzach Związku Ludowo-Narodowego, Obozu Wielkiej Polski, Straży Narodowej i Stronnictwa Narodowego. Poseł I! i ill Kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Klubu Stronnictwa Narodowego.

Profesor Roman Rybarski swoimi poglądami gospodarczymi wyprzedzał ówczesną myśl ekonomiczną. Płodny pisarz — autor wielu prac naukowych z dziedziny ekonomii i gospodarki. Zdecydowany zwolennik leseferyzmu — liberalizmu gospodarczego. Głosił konieczność stałości prawa gospodarczego i niskich podatków, nienaruszalność własności prywatnej, szkodliwość przymusowych ubezpieczeń społecznych, monopoli i koncesji. Zdecydowany przeciwnik zaciągania długów przez państwo. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości profesor Roman Rybarski był jednym z organizatorów reformy bankowości polskiej.

W ramach tzw. Akcji „AB” w maju 1941 roku profesor Roman Rybarski został aresztowany przez hitlerowców i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie za współorganizowanie wewnątrzobozowego ruchu oporu został rozstrzelany.

Nie oceniając całości poglądów Romana Rybarskiego, w uznaniu Jego zasług dla Polski Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje mu cześć.