UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 154 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, udziela wotum zaufania Radzie Ministrów.