UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 grudnia 2008 r. w 90. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918—1919 zajmuje w historii naszego narodu szczególnie zaszczytne miejsce.

Patriotyczny zryw Wielkopolan, będący uwieńczeniem pracy organicznej, zakończony został przyłączeniem Wielkopolski oraz Ziem Zachodnich i Północnych do odradzającej się po 123 latach niewoli naszej Ojczyzny.

Powstańcy wielkopolscy pozostaną w naszej historii przykładem patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i gotowości służenia jej w każdej potrzebie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 90. rocznicę wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oddaje jego uczestnikom, Wielkopolanom, którzy dali dowód umiłowania wolności, należny hołd i wyraża im szacunek.