UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 15 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 94, poz. 602 i Nr 182, poz. 1228) oraz art. 26a ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje w skład Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

Andrzeja Chojnowskiego, Antoniego Dudka, Andrzeja Friszkego, Andrzeja Paczkowskiego, Tadeusza Wolszę.