UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Zygmunta Krasińskiego w 150. rocznicę Jego śmierci

23 lutego 2009 roku przypada 150. rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego, który obok Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida uznawany jest za jednego z największych polskich romantyków.

Zygmunt Krasiński w swoich wizjonerskich dramatach będących arcydziełami literatury światowej — „Nie-Boskiej komedii” i „Irydionie” utożsamiał się z losem narodu i niezłomnie wierzył w jego zwycięstwo. Własną filozofię budował na prymacie religii oraz „czynnej intuicji”, w czym upatrywał program przyszłego odrodzenia Polski. Był On nie tylko wielkim Polakiem, ale również wielkim Europejczykiem. Jego memoriały polityczne kierowane do przywódców ówczesnego świata były donośnym głosem w obronie polskiej racji stanu i znakiem ostrzegawczym dla całej Europy.

Zygmunt Krasiński zmarł w Paryżu. Wkrótce po śmierci Jego prochy przewieziono do Polski i złożono na Mazowszu w podziemiach świątyni w Opinogórze. Dziś to narodowe sanktuarium odwiedzane jest przez rzesze Polaków, którzy z tego źródła czerpią siłę, wiarę i dumę z naszej kultury i narodowej przeszłości.

W 150. rocznicę śmierci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć oraz składa hołd i wyraża uznanie jednemu z największych twórców polskiego romantyzmu.