UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przypadków prześladowań chrześcijan w Indiach

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie zaniepokojenie przypadkami prześladowań chrześcijan w Indiach.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rady Ministrów o zintensyfikowanie działań na forum Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych zmierzających do zapewnienia praw i bezpieczeństwa chrześcijan w Indiach.