UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 110 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru poseł Ewy KIERZKOWSKIEJ na stanowisko wicemarszałka Sejmu.