UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 czerwca 2009 r. w 10. rocznicę wystąpienia Jana Pawła II w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej

W czerwcu 1999 r. Jan Paweł II złożył wizytę w polskim parlamencie. Podczas tej wyjątkowej i symbolicznej wizyty Papież, dzieląc z Polakami radość z demokratycznych przemian, nawiązał do chlubnej historii polskiego parlamentaryzmu, którego owocem było m.in. dzieło Konstytucji 3 maja.

Papież przywołał w Sejmie swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski w czerwcu 1979 r., gdy przybył do narodu, by ogłosić Dobrą Nowinę. Przypomniał długą drogę Polaków do wolności oraz znaczenie „Solidarności”, a słowami „Niech Duch Święty nieustannie wspiera wielki proces przemian służący odnowie oblicza ziemi. Tej naszej wspólnej ziemi” nawiązał do wezwania z 1979 r.

Jan Paweł II przypomniał o poparciu Stolicy Apostolskiej dla integracji Polski z Unią Europejską, a także mówił o potrzebie budowania europejskiego gmachu na wspólnych wartościach. Powiedział wtedy, że naszym wspólnym dziełem powinna być „wielka Europejska Wspólnota Ducha”.

W 10. rocznicę spotkania Papieża Jana Pawła II z parlamentarzystami Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z wdzięcznością i dumą wspomina to niezwykle ważne dla dziejów polskiego parlamentaryzmu wydarzenie. Ojciec Święty był przez lata i nadal pozostaje autorytetem i przewodnikiem na drodze ku wolności, demokracji i zjednoczonej Europie.