UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie solidarności z Narodem Japonii

W obliczu tej strasznej katastrofy, która dotknęła Naród Japoński, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Narodu Polskiego wyraża głębokie współczucie oraz wyrazy solidarności w tych tragicznych dniach dla Japonii.

Polacy, którzy wielokrotnie doświadczyli wsparcia ze strony innych krajów, w tym także od Japonii, rozumieją potrzebę solidarności i pomocy, zarówno w wymiarze moralnym, jak i materialnym, oraz wyrażają gotowość do jej udzielenia. Pamiętamy o tych, którzy zginęli i jesteśmy pełni podziwu dla Japończyków, którzy z odwagą i opanowaniem podejmują trud ratowania ludzi i odbudowy kraju. Postawa obywateli Japonii wobec klęski, jaka ich dotknęła, jest wzorem godnym naśladowania. Solidarność, jaką okazują sobie Japończycy, wzbudza nasz szacunek i uznanie.