UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia roku 2007 Rokiem Karola Szymanowskiego

Karol Szymanowski (1882—1937), jeden z najwybitniejszych obok Fryderyka Chopina polskich kompozytorów, pierwszy rektor Konserwatorium Warszawskiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To on, po okresie zastoju polskiej muzyki po śmierci Chopina, dat jej ożywczy impuls dla dalszego rozwoju. Współcześnie uznawany za ojca duchowego muzyki polskiej XX wieku. Wypracował własny styl muzyczny, wprowadzając elementy muzyki ludowej, który stał się drogowskazem dla pokoleń polskich kompozytorów. Bez jego twórczości, przeżywającej w ostatnich dziesiątkach lat swój wielki renesans, a także działalności publicystycznej i edukacyjnej, polska kultura muzyczna nie osiągnęłaby poziomu plasującego ją w światowej czołówce. Muzyka Szymanowskiego znajduje się w kręgu zainteresowania największych artystów świata, przyczyniając się do budowania wizerunku Polski.

W roku 2007 przypadają dwie ważne rocznice związane z tym wybitnym twórcą — 125. urodzin i 70. śmierci.

Oddając hołd tej wielkiej postaci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2007 Rokiem Karola Szymanowskiego.