UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego

17 sierpnia 2009 r. mija 70. rocznica śmierci Wojciecha Korfantego (1873—1939), przywódcy polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku, walczącego o prawa polityczne, wolnościowe i społeczne Ślązaków, komisarza plebiscytowego i przywódcy trzeciego powstania śląskiego, posła na Sejm RP i Sejm Śląski, senatora Rzeczypospolitej, lidera Chrześcijańskiej Demokracji w XX-leciu niepodległego państwa polskiego.

W 70. rocznicę Jego śmierci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd wielkiemu przywódcy Ludu Śląskiego, którego działalność walnie przyczyniła się do powrotu części Górnego Śląska do Macierzy.

Wojciech Korfanty jest jedną z czołowych postaci w galerii naszej narodowej historii. Ojczyźnie, która także Jemu zawdzięcza odzyskaną w 1918 r. niepodległość, oraz narodowi polskiemu dobrze się zasłużył. Pozostawił kolejnym pokoleniom godny naśladowania i zobowiązujący wzór służby dobru wspólnemu Polski i Polaków.

Pamięć o Wojciechu Korfantym, symbolu polskości na Górnym Śląsku, powinna trwać, a Jego postać winna stanowić wzór dla kolejnych pokoleń.