UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Art. 1. Popierając cele Unii Międzyparlamentarnej, organizacji międzynarodowej skupiającej przedstawicieli suwerennych państw i działającej od 1889 r. jako forum międzyparlamentarne na rzecz pokoju, demokracji i współpracy między narodami oraz umacniania instytucji przedstawicielskich, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wolę utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału w pracach Unii Międzyparlamentarnej.

Art. 2. Członkami Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej są wszyscy posłowie VII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.