UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 6 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera następujących posłów na sekretarzy Sejmu:

1. Bartosza Arłukowicza

2. Krzysztofa Brejzę

3. Beatę Bublewicz

4. Jana Dziedziczaka

5. Tomasza Górskiego

6. Michała Jarosa

7. Dariusza Kaczanowskiego

8. Mariusza Kamińskiego

9. Ewę Kierzkowską

10. Mirosława Maliszewskiego

11. Michała Marcinkiewicza

12. Katarzynę Matusik-Lipiec

13. Krzysztofa Matyjaszczyka

14. Joannę Muchę

15. Jacka Pilcha

16. Adama Rogackiego

17. Cezarego Tomczyka

18. Monikę Wielichowską

19. Radosława Witkowskiego

20. Łukasza Zbonikowskiego