UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie uczczenia 50. rocznicy odrodzenia ruchu kaszubskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 50. rocznicę odrodzenia ruchu kaszubskiego, pragnąc uczcić pamięć rzeszy działaczy społecznych zaangażowanych w pracę na rzecz ocalenia tradycji rodzimej kultury nad polskim morzem i chcąc zachować w zbiorowej pamięci ich przesłanie, podejmuje niniejszą uchwałę.

W 1956 r., po tragicznych w skutkach latach hitleryzmu i stalinizmu, liderzy społeczności kaszubskiej, czując — krótkotrwały, jak się później okazało — powiew wolności, postanowili wykorzystać sprzyjający moment i powołać do życia organizację, dzięki której mogliby działać dla wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Społeczna i konsekwentna praca wielu jej członków, pomimo niechęci komunistycznych władz, umożliwiła przetrwanie w kaszubskich domach rodzimego języka i tradycji. Po 1989 r. w wolnej Polsce Kaszubi już bez przeszkód mogli się włączyć do budowy pomyślności Rzeczypospolitej, której zawsze byli wierni, a ich język otrzymał status języka regionalnego.

11 czerwca 1987 r. Jan Paweł II mówił w Gdyni: „Drodzy bracia i siostry Kaszubi! Strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o waszej tożsamości”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przypominając w rocznicę odrodzenia ruchu kaszubskiego te słowa Papieża Polaka, zwraca się w szczególności do młodzieży kaszubskiej, aby kontynuowała to wyjątkowe dzieło poprzednich pokoleń.