UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 199 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybiera na stanowisko zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu Jaremę TRZEBIŃSKIEGO.