UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie uczczenia pamięci Karola Józefa Lipińskiego

W 145. rocznicę śmierci Karola Józefa Lipińskiego — wybitnego wirtuoza skrzypiec, kompozytora, pedagoga, wielkiego Polaka i patrioty — Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć i wyraża uznanie dla Jego dorobku artystycznego.