UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 194 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417), wybiera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Stanisława BIERNATA.

§ 2. Kadencja nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego rozpoczyna się dnia 26 czerwca 2008 r.