UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Świętochowskiego w 70. rocznicę śmierci

W 70. rocznicę śmierci Aleksandra Świętochowskiego— jednej z największych postaci polskiej kultury: publicysty, historyka, dramaturga, prozaika, filozofa, autora rozpraw naukowych, a jednocześnie twórcy polskiej myśli pozytywistycznej, reformatora społecznego, nauczyciela i wychowawcy — Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć i wyraża uznanie dla Jego dorobku.