UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925, z 2003 r. Nr 175, poz. 1692 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), dokonuje wyboru Andrzeja Jana Szwarca na stanowisko członka Trybunału Stanu.