UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 136c ust. 1 Regulaminu Sejmu, wybiera następujących posłów do Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.:

1. Andrzej Mikołaj Dera

2. Aleksander Grad

3. Adam Hofman

4. Jacek Kościelniak

5. Waldemar Nowakowski

6. Małgorzata Ostrowska

7. Szymon Pawłowski

8. Marek Sawicki

9. Tomasz Szczypiński

10. Artur Zawisza