UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm. 1) ), powołuje Marka MICHALAKA na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2008 r. Nr 214, poz. 1345, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 168, poz. 1004.