UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy wyborów do Sejmu Ustawodawczego

26 stycznia 1919 r. odbyły się wybory do Sejmu Ustawodawczego, pierwszego po 123 latach niewoli politycznego przedstawicielstwa Narodu Polskiego.

Wybrany w nich Sejm pracował w warunkach niezmiernie skomplikowanych, w kraju zniszczonym przez działania wojenne, w trakcie walki o terytorialny kształt Rzeczypospolitej.

Cieszył się dużym zaufaniem społecznym jako widoczny znak narodowej integracji. Był szkołą obywatelskiego myślenia, symbolem odrodzonej, niepodległej Polski.

Uchwalając 17 marca 1921 r. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jedną z najnowocześniejszych w ówczesnym świecie, nadał odrodzonej Rzeczypospolitej ustawę zasadniczą ugruntowującą demokratyczny charakter państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 90. rocznicę wyborów do Sejmu Ustawodawczego, podkreślając jego ogromną rolę w dziele odbudowy polskiej państwowości i polskiego parlamentaryzmu, wyraża hołd i szacunek posłom tego Sejmu.