UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie uczczenia 150. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci Michała Drzymały, bohatera narodowego

W 150. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci Michała Drzymały — bohatera narodowego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci Jego pamięć i wyraża uznanie dla Jego walki o ziemię w czasach zaborów.