UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie uczczenia 90. rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 90. rocznicę podpisania przez odrodzone Państwo Polskie Traktatu Wersalskiego składa hołd wszystkim Polakom zaangażowanym w walkę o polską sprawę w czasach zaborów oraz w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu, a w szczególności delegatom pełnomocnym Ignacemu Janowi Paderewskiemu i Romanowi Dmowskiemu. Ich podpisy pod dokumentem wersalskim przypieczętowały powrót Polski na mapę Europy i świata. Polska po 123 latach niewoli wracała do rodziny niepodległych państw europejskich, mając dostęp do morza i odzyskując ziemie zaboru pruskiego — Wielkopolskę, Śląsk i Pomorze Gdańskie. Mocarstwa zwycięskiej koalicji uznały, że rozbiory Polski były zbrodnią, której skutki należy raz na zawsze przekreślić.

To zwycięstwo Polski było możliwe dzięki wieloletnim wysiłkom niepodległościowym wielu środowisk i nurtów politycznych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa podziękowania tym wszystkim, którzy przypominają współczesnemu pokoleniu o tym ważnym wydarzeniu.